มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ธ.ค. 64 Ep. 150 “ฝึกผ่อนคลายท่านั่ง และท่านอน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ธ.ค. 64 Ep. 150 “ฝึกผ่อนคลายท่านั่ง และท่านอน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ฝึกผ่อนคลายท่านั่ง และท่านอน” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ