มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ต.ค. 64 Ep. 102 “ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ต.ค. 64 Ep. 102 “ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกท่านั่ง” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ