มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ต.ค. 64 Ep. 103 “บัวลอยจากสีธรรมชาติ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ต.ค. 64 Ep. 103 “บัวลอยจากสีธรรมชาติ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “บัวลอยจากสีธรรมชาติ” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ