มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  7 ก.ย. 64 Ep. 77 “การผ่อนคลายท่านั่งและฝึกท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  7 ก.ย. 64 Ep. 77 “การผ่อนคลายท่านั่งและฝึกท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่งและฝึกท่านั่ง”โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ