มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ก.พ. 65 Ep. 212“ศิลปะบำบัดกับเด็กพิการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ก.พ. 65 Ep. 212“ศิลปะบำบัดกับเด็กพิการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ศิลปะบำบัดกับเด็กพิการ” โดย คุณรังสรรค์ ปู่ทอง กรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ