มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ก.พ. 65 Ep. 211“นวดแก้อาการนอนไม่หลับ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 7 ก.พ. 65 Ep. 211“นวดแก้อาการนอนไม่หลับ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษในห้วข้อ “นวดแก้อาการนอนไม่หลับ” โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ