มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  6  ก.ค 64 Ep. 25 “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  6  ก.ค 64 Ep. 25 “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  เวลา10.00 – 11.00 น. “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ)” วิทยากรโดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ