มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  6  ก.ค 64 Ep. 26 “ขนมต้มใบกะพ้อ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  6  ก.ค 64 Ep. 26 “ขนมต้มใบกะพ้อ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  เวลา14.00 – 15.00 น. สวนบำบัด“ขนมต้มใบกะพ้อ” วิทยากรโดย คุณราตรี  สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ