มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  6 ก.ย. 64 Ep. 76 “ร้อยดอกไม้จัดแจกัน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  6 ก.ย. 64 Ep. 76 “ร้อยดอกไม้จัดแจกัน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ร้อยดอกไม้จัดแจกัน” โดย คุณคุณพนิดา  มาสกุล (แม่กุ้ง)
ฝ่ายวิชาการโครงการและการฝึกอบรม เสถียรธรรมสถาน

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ