มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  5  ก.ค 64 Ep. 24 “โมบายกระดาษแต่งสวนสวย”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  5  ก.ค 64 Ep. 24 “โมบายกระดาษแต่งสวนสวย”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  เวลา14.00 – 15.00 น.  สวนบำบัด (โมบายกระดาษแต่งสวนสวย) วิทยากรโดย คุณอภิรดี  วานิชกร (ครูตุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ