มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  5 ส.ค. 64 Ep. 49 “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  5 ส.ค. 64 Ep. 49 “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่งและท่านั่ง”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ