มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  5 ส.ค. 64 Ep. 50 “กิจกรรมสวนบำบัด”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  5 ส.ค. 64 Ep. 50 “กิจกรรมสวนบำบัด”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด   “กระดาษสาจากวัสดุเหลือใช้” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล(ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ