มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 5 ก.ค 64 Ep. 23 “การทำลูกประคบกับเด็กพิการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 5 ก.ค 64 Ep. 23 “การทำลูกประคบกับเด็กพิการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การทำลูกประคบกับเด็กพิการ” วิทยากรโดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ