มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 ม.ค. 65 Ep. 174 “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์” (รีรัน)

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 ม.ค. 65 Ep. 174 “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์” (รีรัน)
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Take Care For You เพื่อนใจ…คลายทุกข์” การดูแลจิตใจเมื่อเจอกับสภาวะความเครียดโดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย (อ.เดียร์) ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ