มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 ม.ค. 65 Ep. 175 “การปลูกไม้ฟอกอากาศ” (รีรัน)

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 ม.ค. 65 Ep. 175 “การปลูกไม้ฟอกอากาศ” (รีรัน)
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00 – 15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การปลูกไม้ฟอกอากาศ” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์
(ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ