มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 พ.ย. 64 Ep. 126 “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 พ.ย. 64 Ep. 126 “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ