มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 ต.ค. 64 Ep. 99 “ผ่อนคลายท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 4 ต.ค. 64 Ep. 99 “ผ่อนคลายท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 – 11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบ​ญี่ปุ่น (โดสะโฮ)​“ผ่อนคลายท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา ​บริสุทธิ์​ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ