มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  31 ส.ค. 64 Ep. 71 “ท่าฝึกยืนและการใช้อุปกรณ์”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  31 ส.ค. 64 Ep. 71 “ท่าฝึกยืนและการใช้อุปกรณ์”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 – 11.00 น. กายภาพบำบบัด “ท่าฝึกยืนและการใช้อุปกรณ์” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ