มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 ม.ค. 65 Ep. 205“การผ่อนคลายท่านั่ง และฝึกท่ายืน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 ม.ค. 65 Ep. 205“การผ่อนคลายท่านั่ง และฝึกท่ายืน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง และฝึกท่ายืน” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ