มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 มี.ค. 65 Ep. 255“ขวดพลาสติกแปลงร่าง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 มี.ค. 65 Ep. 255“ขวดพลาสติกแปลงร่าง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ขวดพลาสติกแปลงร่าง” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ