มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 มี.ค. 65 Ep. 254“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง และท่าตั้งคลาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 มี.ค. 65 Ep. 254“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง และท่าตั้งคลาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง และท่าตั้งคลาน” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ