มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 ม.ค. 65 Ep. 206“กระถางต้นไม้รีไซเคิล”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 31 ม.ค. 65 Ep. 206“กระถางต้นไม้รีไซเคิล”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “กระถางต้นไม้รีไซเคิล” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ