มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  30 ส.ค. 64 Ep. 69“นวดแก้อาการไมแกรน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  30 ส.ค. 64 Ep. 69“นวดแก้อาการไมแกรน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 – 11.00 น. การนวดไทย “นวดแก้อาการไมแกรน” โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ