มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  30 ส.ค. 64 Ep. 70 “กิมจิ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  30 ส.ค. 64 Ep. 70 “กิมจิ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00 – 15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “กิมจิ” โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์
(ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ