มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 พ.ย. 64 Ep. 147“ดอกไม้จากหลอดกาแฟ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 พ.ย. 64 Ep. 147“ดอกไม้จากหลอดกาแฟ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ดอกไม้จากหลอดกาแฟ” โดย คุณณิชารีย์ ชัยวรรณ แกนนำผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ