มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ธ.ค. 64 Ep. 170 “ผ่อนคลายทั้งตัว”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ธ.ค. 64 Ep. 170 “ผ่อนคลายทั้งตัว”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “ผ่อนคลายทั้งตัว” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ