มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ธ.ค. 64 Ep. 171 “ซูชิข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ธ.ค. 64 Ep. 171 “ซูชิข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ซูชิข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ