มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ก.ย. 64 Ep. 97 “นวดส่วนท้อง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ก.ย. 64 Ep. 97 “นวดส่วนท้อง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดส่วนท้อง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ