มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ก.ย. 64 Ep. 98 “ยำขนมจีน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 30 ก.ย. 64 Ep. 98 “ยำขนมจีน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ยำขนมจีน” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ