มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  3 ส.ค. 64 Ep. 47“กายนวดไทย”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  3 ส.ค. 64 Ep. 47“กายนวดไทย”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. กายนวดไทย “นวดสะบักและหลัง ” โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ