มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 3 ม.ค. 65 Ep. 172 “การนวดน้ำมัน” (รีรัน)

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 3 ม.ค. 65 Ep. 172 “การนวดน้ำมัน” (รีรัน)
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การนวดน้ำมัน” โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ