มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 3 ม.ค. 65 Ep. 173 “ซุปเห็ด” (รีรัน)

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 3 ม.ค. 65 Ep. 173 “ซุปเห็ด” (รีรัน)
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด “ซุปเห็ด” โดย คุณอภิรดี วานิชกร(ครูตุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ