มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 3 ก.พ. 65 Ep. 209“นวดศีรษะและใบหน้า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 3 ก.พ. 65 Ep. 209“นวดศีรษะและใบหน้า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. นวดไทย “นวดศีรษะและใบหน้า” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ