มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 มิ.ย. 64 Ep. 19 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 มิ.ย. 64 Ep. 19 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 10.00 -11.00 น. ในกิจกรรม การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) (การผ่อนคลายท่ายืดเข่า และการทรงตัวท่ายืนเข่า) วิทยากรโดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ