มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 มี.ค. 65 Ep. 253“ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 มี.ค. 65 Ep. 253“ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ” โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ