มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 พ.ย. 64 Ep. 144 “ท่านั่งและตั้งคลาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 พ.ย. 64 Ep. 144 “ท่านั่งและตั้งคลาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่านั่งและตั้งคลาน”โดยคุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ