มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 พ.ย. 64 Ep. 145 “ชงชาสมุนไพร”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 29 พ.ย. 64 Ep. 145 “ชงชาสมุนไพร”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ชงชาสมุนไพร” โดย คุณจุลิน  ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ