มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  29 ก.ค. 64 Ep. 43 “การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ)” 

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  29 ก.ค. 64 Ep. 43 “การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ)”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”โดย คุณสุภัค  พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ