มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  29 ก.ค. 64 Ep. 44“ศิลปะจากสีธรรมชาติ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  29 ก.ค. 64 Ep. 44“ศิลปะจากสีธรรมชาติ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ และ เวลา14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด  “ศิลปะจากสีธรรมชาติ”  โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ