มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 มี.ค. 65 Ep. 251“สวนถาดขนาดเล็ก”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 มี.ค. 65 Ep. 251“สวนถาดขนาดเล็ก”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “สวนถาดขนาดเล็ก” โดย คุณกรรณิการ์ รูปเหมาะดี (ครูกัน)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ