มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 มี.ค. 65 Ep. 250“นวดแก้อาการนอนไม่หลับ EP.2”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 มี.ค. 65 Ep. 250“นวดแก้อาการนอนไม่หลับ EP.2”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. นวดไทย “” โดย คุณนิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ