มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 มิ.ย. 64 Ep.18 “เล่นทราย”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 มิ.ย. 64 Ep.18 “เล่นทราย”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “เล่นทราย”  วิทยากรโดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ