มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 ต.ค. 64 Ep. 120“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 ต.ค. 64 Ep. 120“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. กาวภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่งและท่าตั้งคลาน” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ