มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 ก.ย. 64 Ep. 95 “การเล่นกับลูกอย่างปลอดภัย”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 ก.ย. 64 Ep. 95 “การเล่นกับลูกอย่างปลอดภัย”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. “การเล่นกับลูกอย่างปลอดภัย” โดย คุณวัลภา พรหมฤทธิ์ (ข้าราชการบำนาญสาธารณสุข)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ