มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 ก.ย. 64 Ep. 96 “เมี่ยงปลาทูเมนูอาหารสุขภาพ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 28 ก.ย. 64 Ep. 96 “เมี่ยงปลาทูเมนูอาหารสุขภาพ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “เมี่ยงปลาทูเมนูอาหารสุขภาพ” โดย คุณอุสาห์ สุวรรณโชติ จิตอาสาชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ