มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ม.ค. 65 Ep. 203“ท่ายืดกล้ามเนื้อและท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ม.ค. 65 Ep. 203“ท่ายืดกล้ามเนื้อและท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่ายืดกล้ามเนื้อและท่านั่ง” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ