มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 Ep. 166 “ท่านั่ง และท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 Ep. 166 “ท่านั่ง และท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “ท่านั่ง และท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ