มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 Ep. 167 “การจัดดอกไม้ แบบอิเคบานะ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ธ.ค. 64 Ep. 167 “การจัดดอกไม้ แบบอิเคบานะ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การจัดดอกไม้ แบบอิเคบานะ” โดย คุณพนิดา มาสกุล (แม่กุ้ง) เสถียรธรรมสถาน

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ