มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  27 ก.ค. 64 Ep. 42 “สวนธรรมชาติกับเด็กพิการ” 

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  27 ก.ค. 64 Ep. 42 “สวนธรรมชาติกับเด็กพิการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด เล่าประสบการณ์ในหัวข้อ “สวนธรรมชาติกับเด็กพิการ”  โดย คุณไทยวัน  ชุมภูทอง ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสกลนคร

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ