มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ก.ย. 64 Ep. 94 “สวนบำบัดกับเด็กพิเศษ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 27 ก.ย. 64 Ep. 94 “สวนบำบัดกับเด็กพิเศษ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “สวนบำบัดกับเด็กพิเศษ” โดย คุณพรทิพย์ บุญญพงศ์ (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดระยอง)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ